تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره

شب
شب مردی استبا بارانی چرمی سیاهکه تا سنگین شدن پلک غروبمنتظر می ماند
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، شبانه ها،
[ پنجشنبه 30 فروردین 1397 ] [ 20:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دیوار بلند تاریخدیوار بلند تاریخ فرو می ریزدآدم از درخت ممنوع می چیندو من سقوط می کنم بر زمینی ترین نقطه ی آفرینشهمین طور که گیج این سقوطم بلند می شومدلتنگم به تلخی یک بغض
اکرم اسماعیلی پور (محدثه)

از مجموعه شعر چقدر با تو خوبم


برچسب ها: دلتنگی،
[ دوشنبه 27 فروردین 1397 ] [ 21:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب تنهاییبار دیگر در غروب تنهایینگاه خورشید خیره ماندهبه چتر نیلوفری مردابتب آسمان فروکش می کند ماه می آید و ستاره ای  فرو می افتد در آب
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، تنهایی،
[ جمعه 24 فروردین 1397 ] [ 19:18 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مثل عکس رخ مهتاببی قرار توام و در دل تنگم گله هاست


آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست


مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب


در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاستادامه مطلب
برچسب ها: فاضل نظری، عشق،
[ جمعه 25 اسفند 1396 ] [ 19:03 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تا طلوع بهاراز آغوش پرمهر پاییز


یک بغل برگ های رنگارنگ نصیبم شد


و از کوله بار سرد زمستان


مشتی شعر سپید


تا طلوع بهار چند ساعت راه است
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ دوشنبه 21 اسفند 1396 ] [ 23:47 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دل اندوهگینچه شریف است دل اندوهگینی که اندوهش


او را از همراهی با ترانه ی دل های شاد باز نمی دارد

جبران خلیل جبران


برچسب ها: جملات قصار، جبران خلیل جبران،
[ جمعه 11 اسفند 1396 ] [ 00:19 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شب بوهای خیس


آسمان تیره و غبار آلودزمین سرد و نمناکعطر شب بوهای خیسگیسوان درختپریشان از هجوم باد

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،
[ پنجشنبه 26 بهمن 1396 ] [ 23:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

با همه بی سر و سامانی امبا همه بی سر و سامانی ام


باز به دنبال پریشانی ام


طاقت فرسودگی ام هیچ نیست


در پی ویران شدنی آنی امادامه مطلب
برچسب ها: محمد علی بهمنی،
[ دوشنبه 9 بهمن 1396 ] [ 07:21 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شعرهای نیمه تمام
دفترچه یادداشت را ورق می زنمشعرهایم نیمه تمام ماندهواژه ها ته کشیده اندگویی دیگر مجالی برای رفع دلتنگی نیست

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ پنجشنبه 5 بهمن 1396 ] [ 08:16 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

درخت تنومند عشق
عشق آن جوانه ی ظریف و کوچکی است


که آرام و بی صدا از قلب ها سر برون می کند


تا روزی به درخت تنومندی تبدیل شود


درختی که صاحبش هرگز رنگ میوه هایش را نخواهد دید

برچسب ها: عشق،
[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 18:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

یلدای آشنا
این شب یلدابرایم آشناستنمی دانم شبیه کدام سال زنگی استآنقدر زیستنم روزمره استکه گویی یک شب است و در تکرار


پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: شبانه ها،
[ پنجشنبه 30 آذر 1396 ] [ 19:44 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

روشنایی دریا

ابرهای نقره فامخاموشی جنگلروشنایی دریا


**************

سپیدی و سیاهیطنین موسیقی شببغض آسمان سنگین

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شعر هایکو، شبانه ها،
[ یکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 23:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هر که باران باشد
هر که باران باشدروی چشم همه ی پنجره ها جا دارد

سید علی میرافضلی


برچسب ها: باران،
[ یکشنبه 12 آذر 1396 ] [ 21:35 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

درون دهلیز تنگ و تاریکمن درون دهلیز تنگ و تاریکی از این تصمیم ها،از باید نبایدها زندگی کردم

وهمین مرا حقیر کرد.همه جا سد ساختم،همه جا سد شکستم

با خود جنگیدم،بی خبر از آنکه مرا جهان من می سازد،و هیچ جنگی

در تنهایی،و در اتاق های دربسته،به راستی جنگ نیست

ادامه مطلب
برچسب ها: برگی از یک کتاب،
[ دوشنبه 6 آذر 1396 ] [ 19:04 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زلزله ی کرمانشاه

شبی سرد و ماتم زدهزلزله ای خوفناکدو چشم پر خون مادرکودکی خفته زیر آوارآرزوهایی که دفن شد

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ سه شنبه 23 آبان 1396 ] [ 23:01 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]