سفری پربهار در کویردر حال بازگشت از سفری پر رمز و راز بودم،منتظری را دیدم که تنها به لحظه ی

دیدار من امیدوار و از جمله عالمیان روی برگرفته بود.دائما"نکوهش می کرد و گاه

به تندی و گاهی به کندی بر آنان می تاخت.لحظه ی ورودم را میزبانی کرد.در

کنارم نشست،رنجور بود.پرسید به کجا رفته بودی؟ پاسخ دادم : به سفری 

پربهار در کویر.سفری که در آن همه بودند؛من به تنهایی با تمام نیروی

برخواسته از ذهن از ادراک خویش به سفر رفتم.در این سفر خود همسفر خود بودم.

بخشی از کتاب قدم زنان در کویر

به قلم محمد رضایی بختیاری


برچسب ها: برگی از یک کتاب،
[ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ] [ 02:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خدا زیباست...برچسب ها: خدا، زمستان، زیبایی،
[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 20:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مرگ قطره ها
محض خاطر آن همه دیروزکمی بمان زود نروببین گونه هایم را،خیس استانگار باران می باردقطره ها را بنگرچه زود می میرندوقتی از هم دورند

پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: شعر هایکو، دلتنگی،
[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ 00:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دلتنگی منبرچسب ها: دلتنگی، شبانه ها،
[ چهارشنبه 5 اسفند 1394 ] [ 22:36 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

احساس
زیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده نمی شودو نه حتی لمس می گرددبلکه آنها را باید تنها در دل احساس کرد
هلن کلر


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 21:39 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مثل گیسوی پریشان
مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کندهر دلی را روزگاری عشق ویران می کند


مژگان عباسلو


برچسب ها: عشق،
[ پنجشنبه 29 بهمن 1394 ] [ 21:06 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیباترین باران
در بدترین روزها امیدوار باشکه همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد
برچسب ها: جملات قصار، امید، زیبایی،
[ جمعه 23 بهمن 1394 ] [ 22:02 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کوچ پرندهبرچسب ها: تنهایی،
[ سه شنبه 20 بهمن 1394 ] [ 22:22 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

در انتهای کوچه خیال
امشب...در سفیدی برفهای زمستاندر انتهای کوچه ی خیالاندکی تامل کنبارش مهر را تماشا کنو ببین زندگی اینجاست
برچسب ها: زندگی، زمستان، مهربانی،
[ دوشنبه 19 بهمن 1394 ] [ 20:47 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شکوه
به دریا شکوه بردم از شب دشتوز این عمری که تلخ تلخ بگذشتبه هر موجی که می گفتم غم خویشسری می زد به سنگ و باز می گشت

فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 18:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تابلوی زندگی
می توان تابلوی زندگی را طور دیگری کشیدو نقشی زیبا به یادگار گذاشت

فاطمه حیدری (رضوان)برچسب ها: دست نوشته هایم، زندگی، زیبایی،
[ چهارشنبه 23 دی 1394 ] [ 20:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هزار درد نگفته،هزار شعربرچسب ها: دلتنگی،
[ دوشنبه 21 دی 1394 ] [ 19:56 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بالهای پروانه

همه چیز بازیچه نیستاین را پروانه ای گفت که بالهایشدر دستان کودکی جا مانده بود
برچسب ها: جملات قصار،
[ پنجشنبه 17 دی 1394 ] [ 22:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پرواز خواهم آموخت

آن دمکه دریا و آسمان گم شودپرواز خواهم آموختپیش از آنکه چشمان تودوباره باز شود

کیکاووس یاکیده

از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروش


برچسب ها: شعر هایکو،
[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 19:23 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مهر آسمانبرچسب ها: باران،
[ چهارشنبه 9 دی 1394 ] [ 00:28 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]