تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - زندگی خاطره دوستی امروز است

زندگی خاطره دوستی امروز است
زندگی درد قشنگی است که بر باور ما می باردو سرانجام ظریفی است که در خاطر ما می ماندزندگی شوق گلی رنگین استروی سرشاخه ی امید


بر ساقه دلتنگ نگاهی که زماندر باغچه ی بینش ما می کاردزندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ماتابش دوست برای همه وقتبودنش در همه حالزندگی خاطره ی دوستی امروز استمانده در طاقچه ی فرداها


برچسب ها: زندگی،
[ یکشنبه 10 مرداد 1395 ] [ 23:42 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]