قطار می رودتو می رویتمام ایستگاه می رودو من چقدر ساده امکه سالهای سالدر انتظار توکنار این قطار رفته ایستاده امو همچنانبه نرده های ایستگاه رفتهتکیه داده امقیصر امین پور

برچسب ها: انتظار، دلتنگی، قیصر امین پور،

تاریخ : دوشنبه 18 مرداد 1395 | 17:17 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات