تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - گلبرگ های خیال

گلبرگ های خیال
سایه هایی از امید روی گلبرگ های خیالم نقش بسته

و به دور آن پروانه ای می چرخد.آن گل روزی به گلبرگ های پژمرده

و بعد به خاک تبدیل می شود و پروانه دوباره روی گل دیگری می نشیند

پس چه بهتر که روی گلی بنشیند که ارزش نشستن را داشته باشد

و این پروانه می چرخد تا جایی را برای خود پیدا کند و به سرزمینی

سبز سفر کند و به رویایی همیشگی،رویایی که نه خیال باشد و نه خواب

رویایی رو به حقیقت هستی
بخشی از رمان صبحی در تاریکی

به قلم فاطمه قهدریجانی


برچسب ها: برگی از یک کتاب،
[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 22:28 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]