تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - گودال قتلگاه

گودال قتلگاه
گودال قتلگاه پر از بوی سیب بودتنهاتر از مسیح،کسی بر صلیب بودسرها رسید از پی هم،مثل سیب سرخاول سری که رفت به کوفه،حبیب بودمولا نوشته بود : بیا ای حبیب ماتنها همین،چقدر پیامش غریب بودمولا نوشته بود : بیا دیر می شودآخر حبیب را ز شهادت نصیب بودمکتوب می رسید فراوان،ولی دریغخطش تمام،کوفی و مهرش فریب بوداما حبیب،رنگ خدا داشت نامه اشاما حبیب،جوهرش ((امن یجیب)) بودیک دشت،یک سیب سرخ،به چیدن رسیده بودباغ شهادتش،به رسیدن رسیده بود
علیرضا قزوه


برچسب ها: moharam95،
[ یکشنبه 18 مهر 1395 ] [ 00:15 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]