خدایا



دلم به سان قبله نماست



وقتی عقربه اش به سمت تو می ایستد



آرام می شود



و خدا با من است





برچسب ها: خدا، نیایش،

تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 09:20 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات