تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - قاب خیس پنجره

قاب خیس پنجره
می توان در قاب خیس پنجرهچک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر رادر بلور قطره ها بر شیشه دید


برچسب ها: باران، دلتنگی،
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 20:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]