تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - خواب عطر انار

خواب عطر انار
می گویند پروانه ی خیسیکه زیر بوته ی باد مرده بوددیگر خواب عطر انارو شکوفه ی نرگس نخواهد دیدباورش دشوار است

سید علی صالحی


برچسب ها: سید علی صالحی،
[ چهارشنبه 19 آبان 1395 ] [ 17:40 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]