تبلیغات
پنجره ای رو به دریا - خواب عطر انارمی گویند پروانه ی خیسیکه زیر بوته ی باد مرده بوددیگر خواب عطر انارو شکوفه ی نرگس نخواهد دیدباورش دشوار است

سید علی صالحی

برچسب ها: سید علی صالحی،

تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 | 17:40 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات