تبلیغات
پنجره ای رو به دریا - پرتو سیمایی صبحاز صدای پر مرغان سحرلاله از خواب گران دیده گشوداولین پرتو سیمایی صبحبوسه بر گنبد مینا زده بود
فریدون مشیری

برچسب ها: فریدون مشیری،

تاریخ : شنبه 6 آذر 1395 | 09:20 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات