تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - پرتو سیمایی صبح

پرتو سیمایی صبح
از صدای پر مرغان سحرلاله از خواب گران دیده گشوداولین پرتو سیمایی صبحبوسه بر گنبد مینا زده بود
فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ شنبه 6 آذر 1395 ] [ 09:20 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]