تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - شیوه شیدایی

شیوه شیدایی
گر به آیینه ی سیماب سحر رشک بریاشک سیمین طلبی آینه سیمایی رارنگ رویا زده ام بر افق دیده و دلتا تماشا کنم آن شاهد رویایی رااز نسیم سحر آموختم و شعله شمعرسم شوریدگی و شیوه شیدایی را

شهریار


برچسب ها: رویا، شهریار،
[ دوشنبه 6 دی 1395 ] [ 18:54 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]