موج تنهایی

تنها نیستم


شلوغ شلوغ است اطرافم


اطرافم تنهایی موج می زند


و لیکن به ساحل نمی رسم
پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: تنهایی، شعر هایکو،
[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 23:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]