تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - به مهتاب می سپارم

به مهتاب می سپارم

شب
وقتی که شهردر محاصره ی تاریکی استبه مهتاب می سپارمآسمان را نور بپاشدتا راه خانه را گم نکنی
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،
[ شنبه 9 بهمن 1395 ] [ 21:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]