تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - نیمی آتشم،نیمی باران

نیمی آتشم،نیمی باران
اندوه ها در من شعله ور استو ابرها در من در حال بارشنیمی آتشمنیمی باراناما بارانم آتشم را خاموش نمی کند

رسول یونانبرچسب ها: باران،
[ یکشنبه 24 بهمن 1395 ] [ 22:05 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]