تبلیغات
پنجره ای رو به دریا - نیمی آتشم،نیمی باراناندوه ها در من شعله ور استو ابرها در من در حال بارشنیمی آتشمنیمی باراناما بارانم آتشم را خاموش نمی کند

رسول یونان


برچسب ها: باران،

تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395 | 22:05 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات