تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - صبح پیری

صبح پیری

تا برآمد صبح پیری پایم از رفتار ماندکیست تا برگیرد و در سایه تاکم بردذره ای سودای وصل آفتابم در سر استبال همت می گشایم تا بر افلاکم برد

رهی معیری


برچسب ها: رهی معیری،
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 09:17 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]