تبلیغات
پنجره ای رو به دریا - در انتظار رویایی دیگر
من به چشم خود دیدمدخترک زمستان راکه پشت کوهی از برف خانه داشتماه در چشمانش می درخشیداما رفترفت و مرادر انتظار رویایی دیگرتنها گذاشت


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، رویا،

تاریخ : دوشنبه 30 اسفند 1395 | 02:33 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات