کوچه های زندگی
سکوت نکن


زمزمه کن گاهی


قدم بزن در کوچه های زندگی


و گاهی آرام پرواز کن


این آبی بی کران مال تو نباشد


مال کیست
برچسب ها: زندگی،
[ جمعه 16 مرداد 1394 ] [ 22:55 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]