سکوت نکن


زمزمه کن گاهی


قدم بزن در کوچه های زندگی


و گاهی آرام پرواز کن


این آبی بی کران مال تو نباشد


مال کیستبرچسب ها: زندگی،

تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 | 22:55 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات