تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - کوچه های زندگیسکوت نکن


زمزمه کن گاهی


قدم بزن در کوچه های زندگی


و گاهی آرام پرواز کن


این آبی بی کران مال تو نباشد


مال کیستبرچسب ها: زندگی،

تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 | 21:55 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات