تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - خوشا فصل بهار و رود کارون

خوشا فصل بهار و رود کارون
خوشا فصل بهار و رود کارونافق از پرتو خورشید گلگونز عکس نخل ها بر صفحه ی آبنمایان صد هزاران نخل واروندمنده کشتی کلگای زیبابه دریا چون موتور بر روی هامونقطار نخل ها از هر دو ساحلنمایان گشته با ترتیب موزونچو دو لشکر که بندد خط زنجیربه قصد دشمن از بهر شبیخون

ملک الشعرای بهار


برچسب ها: بهار، ملک الشعرای بهار،
[ سه شنبه 8 فروردین 1396 ] [ 23:38 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]