کاش یک روز بیاییزیر باران فروردینبا چتری کهمنقش به گل های بهاری استاز انتهای همین کوچهکه مملو از عطر رازقی استکاش بیاییو سرپناهی شویبرای روزهای خستگی امفاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 06:30 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات