تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - نگاه دریا

نگاه دریا
کاش می شد از آسمان خیال

دانه دانه ستاره ها را چیدمثل پژواک یک صدا در کوه

در سکوت حزین دل پیچید
کاش می شد نگاه دریا را

بی کران تا دل افق ها دیدبر پرند بلور امواجش

با غروب همیشه ها جنگیدکاش می شد توهم دل را

کشت در دست خسته ی تردیدرفت تا ماسوای فرداها

تا به آن سوی خانه ی خورشیدمثل گل مثل غنچه مثل لب

کاش می شد که بی صدا خندیدیا که همچون جوانه ای شاداب

از کویر زمین دل روییدکاش می شد سرود مرغان را

از نگاه گرفته شان فهمیدمثل احساس آبی دریا

در بلندای موج ها لرزیدیا که چون رقص قاصدک در باد

دور گردونه ی زمان چرخیدتا که دریافت زندگانی چیست

معنی هر ترانه را فهمید
زهرا جمالی

از مجموعه شعر آوای سکوتبرچسب ها: شبانه ها،
[ پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ] [ 20:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]