تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - گیسوی نجوا
دوباره جمعه گذشت و قنوت گریان ماند


دوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند


دوباره زمزمه ی کاسه های خالی ما


پس از نیامدنت گوشه ی خیابان ماند

برچسب ها: انتظار،

تاریخ : جمعه 20 مرداد 1396 | 15:22 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات