تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - گیسوی نجوا

گیسوی نجوا

دوباره جمعه گذشت و قنوت گریان ماند


دوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند


دوباره زمزمه ی کاسه های خالی ما


پس از نیامدنت گوشه ی خیابان ماند


برچسب ها: انتظار،
[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 16:22 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]