تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مرهمی آغشته به شعر

مرهمی آغشته به شعر
تیزی نگاهو زهر کلامتهمچون تبری استکه بر پیکره ی احساسم فرود می آیدمرهمی آغشته به شعربر زخم هایم می گذارمعجیب حالم را خوب می کند

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ یکشنبه 21 آبان 1396 ] [ 17:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]