تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - روشنایی دریا

روشنایی دریا

ابرهای نقره فامخاموشی جنگلروشنایی دریا


**************

سپیدی و سیاهیطنین موسیقی شببغض آسمان سنگین

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شعر هایکو، شبانه ها،
[ دوشنبه 20 آذر 1396 ] [ 00:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]