تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - شب

شب
شب مردی استبا بارانی چرمی سیاهکه تا سنگین شدن پلک غروبمنتظر می ماند
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، شبانه ها،
[ پنجشنبه 30 فروردین 1397 ] [ 20:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]