تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - آوار رنگهیچ وقتهیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شدامشب دلی کشیدمشبیه نیمه سیبیکه به خاطر لرزش دستانمدر زیر آواری از رنگها ناپدید ماند

حسین پناهی

برچسب ها: شبانه ها،

تاریخ : شنبه 14 شهریور 1394 | 21:45 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات