سیلاب رویاها
دیرزمانی ست که آرزوهایم رنگ خیال به خود گرفته اندو من آنقدر در سیلاب رویاهایم غرق شده امکه کشتی نجات در کنار ساحل رویاها لنگر انداخته
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، رویا، آرزو،
[ دوشنبه 23 شهریور 1394 ] [ 23:31 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]