لحظه های ناب
خدایابه حرمت تمام لحظه های نابنگاه نابت را از لحظه هایم نگیر

برچسب ها: خدا، امید، نیایش،
[ شنبه 28 شهریور 1394 ] [ 22:56 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]