تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - دریایی
باید از عادت صحرا بگریزم،بایدصحن خاکستری صبحفضایی است به دروازه ی نوروطن من دریاستوای،وا فریادا !روزگاری است که هم صحبت با خاکم مندرک این لحظه مرا می شکند
سلمان هراتی

برچسب ها: سلمان هراتی،

تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 | 20:48 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات