به همان خونسردی
آدم ها به همان خونسردی که آمده اندچمدانشان را می بندند و ناپدید می شوندیکی در مه،یکی در غباریکی در باران،یکی در بادو بی رحم ترینشان در برف
برچسب ها: زمستان،
[ دوشنبه 13 مهر 1394 ] [ 21:51 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]