تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - به همان خونسردیآدم ها به همان خونسردی که آمده اندچمدانشان را می بندند و ناپدید می شوندیکی در مه،یکی در غباریکی در باران،یکی در بادو بی رحم ترینشان در برفبرچسب ها: زمستان،

تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394 | 20:51 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات