مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کندهر دلی را روزگاری عشق ویران می کند


مژگان عباسلو

برچسب ها: عشق،

تاریخ : پنجشنبه 29 بهمن 1394 | 20:06 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات