شاید قانون دنیا همین باشد


من صاحب آرزویی باشم


که شیرینی تعبیرش از آن دیگری استبرچسب ها: آرزو،

تاریخ : چهارشنبه 4 فروردین 1395 | 23:00 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات