به سوی روشنی
افق تاریک،دنیا تنگ


نومیدی توان فرساست،می دانم


و لیکن ره سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست


می دانی،به شوق نور در ظلمت قدم بردار
فریدون مشیریبرچسب ها: فریدون مشیری،
[ جمعه 19 تیر 1394 ] [ 23:41 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]