تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - به سوی روشنیافق تاریک،دنیا تنگ


نومیدی توان فرساست،می دانم


و لیکن ره سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست


می دانی،به شوق نور در ظلمت قدم بردار
فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،

تاریخ : جمعه 19 تیر 1394 | 22:41 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات