تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - نهایت شب

نهایت شب
من از نهایت شب حرف می زنم


و از نهایت تاریکی


اگر به خانه ی من آمدی


برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه


که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم


برچسب ها: شبانه ها، خوشبختی،
[ پنجشنبه 10 تیر 1395 ] [ 23:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]