تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب اسفند 1394

بهار سخاوتمند است...بهار سخاوتمند است


دامنی از گل به زمین می بخشد


کمی پای درس بهار بنشینیمسال نو مبارک


برچسب ها: بهار، نوروز،
[ شنبه 29 اسفند 1394 ] [ 23:41 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سفری پربهار در کویردر حال بازگشت از سفری پر رمز و راز بودم،منتظری را دیدم که تنها به لحظه ی

دیدار من امیدوار و از جمله عالمیان روی برگرفته بود.دائما"نکوهش می کرد و گاه

به تندی و گاهی به کندی بر آنان می تاخت.لحظه ی ورودم را میزبانی کرد.در

کنارم نشست،رنجور بود.پرسید به کجا رفته بودی؟ پاسخ دادم : به سفری 

پربهار در کویر.سفری که در آن همه بودند؛من به تنهایی با تمام نیروی

برخواسته از ذهن از ادراک خویش به سفر رفتم.در این سفر خود همسفر خود بودم.

بخشی از کتاب قدم زنان در کویر

به قلم محمد رضایی بختیاری


برچسب ها: برگی از یک کتاب،
[ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ] [ 01:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خدا زیباست...برچسب ها: خدا، زمستان، زیبایی،
[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 19:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مرگ قطره ها
محض خاطر آن همه دیروزکمی بمان زود نروببین گونه هایم را،خیس استانگار باران می باردقطره ها را بنگرچه زود می میرندوقتی از هم دورند

پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: شعر هایکو، دلتنگی،
[ سه شنبه 11 اسفند 1394 ] [ 23:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دلتنگی منبرچسب ها: دلتنگی، شبانه ها،
[ چهارشنبه 5 اسفند 1394 ] [ 21:36 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

احساس
زیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده نمی شودو نه حتی لمس می گرددبلکه آنها را باید تنها در دل احساس کرد
هلن کلر


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 20:39 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]