تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب فروردین 1395

بهار زیباست...آری بهار زیباست


باران دل انگیز است،برف زیباست


وقتی از پشت پنجره اتاقی گرم نظاره گرش باشی


باران از دید کودک فقیر یعنی :


صدای چکه کردن سقف و زمستان یعنی :


ناخن های کبود شده از فرط سرما


گاهی هم به آنها بیاندیشیم
برچسب ها: بهار، مهربانی،
[ چهارشنبه 25 فروردین 1395 ] [ 20:54 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

جاده زندگیجاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد
خوابمان می گیرددست اندازها نعمتند
برچسب ها: جملات قصار، زندگی،
[ شنبه 21 فروردین 1395 ] [ 19:56 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بی روی گل نگارمرا که یار نباشد بهار را چه کنم


بهار بی روی گل نگار را چه کنم


امید بود که با نوبهار باز آیی


ملامت دل امیدوار را چه کنمحمید سبزواری


برچسب ها: انتظار،
[ پنجشنبه 19 فروردین 1395 ] [ 22:06 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کودکیکاش مانند کودکی 


از سقف اتاق مادربزرگ


دوچرخه ای چکه می کرد


تا باقی عمر را 


همچون کودکی روی آن سپری کنم
کیکاووس یاکیده

از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروش


برچسب ها: شعر هایکو،
[ دوشنبه 16 فروردین 1395 ] [ 22:32 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

عشق گمشدهتنها یک برگ مانده بود


درخت گفت : منتظرت می مانم


و برگ گفت : تا بهار خداحافظ


بهار آمد،ولی درخت...


عشقش را در میان انبوهی از برگها گم کرده بودبرچسب ها: بهار، عشق،
[ پنجشنبه 12 فروردین 1395 ] [ 00:16 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دارد باران می بارد

       


دلتنگی هایم را نشاندم روی دوش بادبادک


و فرستادمشان به آسمان...


دارد باران می باردبرچسب ها: دلتنگی، باران،
[ دوشنبه 9 فروردین 1395 ] [ 18:58 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بهترین آدمهای زندگیبرچسب ها: زندگی،
[ پنجشنبه 5 فروردین 1395 ] [ 00:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قانون دنیاشاید قانون دنیا همین باشد


من صاحب آرزویی باشم


که شیرینی تعبیرش از آن دیگری است
برچسب ها: آرزو،
[ پنجشنبه 5 فروردین 1395 ] [ 00:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]