تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب آذر 1395

تا طلوع زمستان
صبر کنتا طلوع زمستانراه زیادی نیستبگذار تنور شعرهایم را روشن کنممبادا واژه ها قندیل ببندد
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان،
[ یکشنبه 28 آذر 1395 ] [ 02:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

طعم تلخ اسپرسو
دو تا اسپرسو سفارش دادم.فنجان قهوه را با اکراه برداشت

و تا آخر سرکشید.تلخ بود،مثل داستان زندگی اش.مرجان تنها

بیست سال سن داشت.اما چهره ی شکسته اش سن و سالش را

بیشتر نشان می داد.برای فرار از اوضاع نابسامان زندگی به

اولین خواستگار پاسخ مثبت داده بود.


فاطمه حیدری (رضوان)

ادامه در لینک زیر


برچسب ها: دست نوشته هایم، داستان کوتاه، دنبالک ها: ادامه داستان،
[ دوشنبه 22 آذر 1395 ] [ 18:33 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

رنگ پریدگی پاییز

کسی که رنگ پریدگی پاییز را درک کرده باشدبه نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد سپرد


برچسب ها: پاییز، جملات قصار،
[ جمعه 19 آذر 1395 ] [ 22:50 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

یادگاری از دوست
پشت حصار تنهایی امپیچکی روییدهیادگاری از دوستبرای سال های دلتنگی
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، تنهایی، دلتنگی،
[ سه شنبه 16 آذر 1395 ] [ 21:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قاب خیس پنجره
می توان در قاب خیس پنجرهچک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر رادر بلور قطره ها بر شیشه دید


برچسب ها: باران، دلتنگی،
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 19:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ما دو تن مغرور
ما دو تن مغرورهر دو از هم دوروای در من تاب دوری نیستای خیالت خاطر من را نوازش باربیش از این در من صبوری نیستبی تو من تنهای تنهایممن به دیدار تو می آیم
حمید مصدق


برچسب ها: تنهایی، دلتنگی، حمید مصدق،
[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] [ 16:02 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سقف آرزوها
سقف آرزوهایمترک برداشته و چکه می کندعایقی از جنس امید می خواهم
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، آرزو،
[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] [ 00:13 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پرتو سیمایی صبح
از صدای پر مرغان سحرلاله از خواب گران دیده گشوداولین پرتو سیمایی صبحبوسه بر گنبد مینا زده بود
فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ شنبه 6 آذر 1395 ] [ 08:20 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بنفشه های خشکیده
تنها در خانه می مانمو به تنهایی بنفشه های خشکیدهو عمر باقی مانده فکر می کنمگلدان در شب پنهان می شود
شهاب لواسانی


برچسب ها: شبانه ها، تنهایی، شعر هایکو،
[ سه شنبه 2 آذر 1395 ] [ 23:59 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]