تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب فروردین 1396

نگاه همیشه بیدار

می دانم صدای تردیدهای مرا می شنوی


و قدم هایم را در این دوراهی ها تنها نمی گذاری


آرام و مطمئن می نشینم به باز کردن گره ی تردیدهایم


و راه از بیراه آشکار می شود


راه من پر است از انتخاب


نمی خواهم خواب آلوده قدم در بیراهه بگذارم


اختیارم را گره می زنم به یکتایی نگاه همیشه بیدارت

اکرم اسماعیلی پور(محدثه)

از مجموعه شعر چقدر با تو خوبمبرچسب ها: خدا،
[ چهارشنبه 30 فروردین 1396 ] [ 16:17 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سرپناه
کاش یک روز بیاییزیر باران فروردینبا چتری کهمنقش به گل های بهاری استاز انتهای همین کوچهکه مملو از عطر رازقی استکاش بیاییو سرپناهی شویبرای روزهای خستگی امفاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ شنبه 19 فروردین 1396 ] [ 07:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خاطره ها در گلو شکست

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکستحق با سکوت بودصدا در گلو شکستآن روزهای خوب که دیدیم خواب بودخوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

قیصر امین پور


برچسب ها: عشق، قیصر امین پور،
[ پنجشنبه 17 فروردین 1396 ] [ 23:57 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خلوت گاه شبانه

شب که از راه می رسد،روی صندلی راحتی،کنار پنجره که

خلوت گاه همیشگی من است تکیه می دهم.به عادت هر شب،ماه

پشت پنجره می آمد و فضای ظلمت زده ی اتاقم را روشنایی می بخشید.

اما امشب از نظرها پنهان است.می خواهم در نبودش چراغی به سقف

آسمان بیاویزم،اما هیچ چیز برای من جای ماه را نمی گیرد.

بدون مهتاب جهانم تاریک است...فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،
[ یکشنبه 13 فروردین 1396 ] [ 21:08 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خوشا فصل بهار و رود کارون
خوشا فصل بهار و رود کارونافق از پرتو خورشید گلگونز عکس نخل ها بر صفحه ی آبنمایان صد هزاران نخل واروندمنده کشتی کلگای زیبابه دریا چون موتور بر روی هامونقطار نخل ها از هر دو ساحلنمایان گشته با ترتیب موزونچو دو لشکر که بندد خط زنجیربه قصد دشمن از بهر شبیخون

ملک الشعرای بهار


برچسب ها: بهار، ملک الشعرای بهار،
[ سه شنبه 8 فروردین 1396 ] [ 23:38 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]