آسمان تیره و غبار آلودزمین سرد و نمناکعطر شب بوهای خیسگیسوان درختپریشان از هجوم باد

فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،

تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 | 23:07 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات


با همه بی سر و سامانی ام


باز به دنبال پریشانی ام


طاقت فرسودگی ام هیچ نیست


در پی ویران شدنی آنی امادامه مطلب برچسب ها: محمد علی بهمنی،

تاریخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 | 07:21 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتدفترچه یادداشت را ورق می زنمشعرهایم نیمه تمام ماندهواژه ها ته کشیده اندگویی دیگر مجالی برای رفع دلتنگی نیست

فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،

تاریخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 | 08:16 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتعشق آن جوانه ی ظریف و کوچکی است


که آرام و بی صدا از قلب ها سر برون می کند


تا روزی به درخت تنومندی تبدیل شود


درختی که صاحبش هرگز رنگ میوه هایش را نخواهد دید
برچسب ها: عشق،

تاریخ : جمعه 29 دی 1396 | 18:49 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتاین شب یلدابرایم آشناستنمی دانم شبیه کدام سال زنگی استآنقدر زیستنم روزمره استکه گویی یک شب است و در تکرار


پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند

برچسب ها: شبانه ها،

تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 | 19:44 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات
ابرهای نقره فامخاموشی جنگلروشنایی دریا


**************

سپیدی و سیاهیطنین موسیقی شببغض آسمان سنگین

فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم، شعر هایکو، شبانه ها،

تاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 23:53 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتهر که باران باشدروی چشم همه ی پنجره ها جا دارد

سید علی میرافضلی

برچسب ها: باران،

تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1396 | 21:35 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات


من درون دهلیز تنگ و تاریکی از این تصمیم ها،از باید نبایدها زندگی کردم

وهمین مرا حقیر کرد.همه جا سد ساختم،همه جا سد شکستم

با خود جنگیدم،بی خبر از آنکه مرا جهان من می سازد،و هیچ جنگی

در تنهایی،و در اتاق های دربسته،به راستی جنگ نیست

ادامه مطلب برچسب ها: برگی از یک کتاب،

تاریخ : دوشنبه 6 آذر 1396 | 19:04 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات
شبی سرد و ماتم زدهزلزله ای خوفناکدو چشم پر خون مادرکودکی خفته زیر آوارآرزوهایی که دفن شد

فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1396 | 23:01 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتتیزی نگاهو زهر کلامتهمچون تبری استکه بر پیکره ی احساسم فرود می آیدمرهمی آغشته به شعربر زخم هایم می گذارمعجیب حالم را خوب می کند

فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : یکشنبه 21 آبان 1396 | 16:27 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتبهترین لحظه های روز و شبملحظه های شکفتن صحراستکه سیاهی شکسته پا به گریزروشنایی گشوده بال و پر است

فریدون مشیری

برچسب ها: فریدون مشیری،

تاریخ : چهارشنبه 3 آبان 1396 | 20:57 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتپیاده روهای بدون عابرنصف شب.......من و تنهاییقدم می زنم در شب پاییزی سردنمی دانم به کجا می رومگم کرده ام خود را در این خیابان های آشنا


برچسب ها: پاییز، تنهایی، شبانه ها،

تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396 | 20:18 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتطبق معمول هر روز باید ناهار سفارشی اعضای خانواده را درست کنم.

درحین تهیه ی مواد لازم برای خوراکی،به فهرست مخاطبین گوشی ام

نگاهی می اندازم.از آنها که تنها نام دوست را یدک می کشند و از الفبای

دوستی چیزی نمی دانند فقط شماره ای باقی مانده...ادامه در لینک زیر

برچسب ها: دست نوشته هایم، داستان کوتاه،
دنبالک ها: ادامه داستان،

تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1396 | 11:13 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتپیش از آنکه پاییز آخرین پنجره ات را از من بگیردپیش از آنکه تابستان چشم هایش را ببنددفصل را نگه دارتقویمت را ورق نزنمن انگور شهریورمخواهم رسید

عرفان نظر آهاری

برچسب ها: پاییز،

تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1396 | 17:42 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظراتاز آتش دل شمع طرب را مانموز شعله  آه سوز شب را مانمدور از لب خندان تو ای صبح امیداز ناله زار مرغ شب را مانم

رهی معیری

برچسب ها: رهی معیری، شبانه ها،

تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1396 | 21:24 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات
تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...