تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر باران

هر که باران باشد
هر که باران باشدروی چشم همه ی پنجره ها جا دارد

سید علی میرافضلی


برچسب ها: باران،
[ یکشنبه 12 آذر 1396 ] [ 21:35 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پر از خاطره ی باران
تو خیس بارانیاما من مثل اتاق زیر شیروانیپر از خاطره ی بارانمبرچسب ها: باران،
[ پنجشنبه 16 شهریور 1396 ] [ 00:10 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

یاد تو
هر زمان خاطرت از خیالم رد شد


بارانی گرفت و بر دشت دلم بارید

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،
[ دوشنبه 29 خرداد 1396 ] [ 01:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

رنگین کمان عشق
دستانم را روی صورت خیس پنجره می کشم

بخار شیشه را محو می کنم

دشتی سبز رو به رویم نمایان می شود

ناگهان باد پنجره را می گشاید

عطر خوش باران و گل و سبزه در فضا پراکنده می شود

در همان لحظه خدا،طرحی از رنگین کمان عشق را

روی بوم آبی آسمان به تصویر می کشد
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، خدا، باران،
[ پنجشنبه 4 خرداد 1396 ] [ 09:13 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بگو ای برگ

آسمان را بارها


با ابرهایی تیره تر از این دیده ام


اما بگو ای برگ


در افق شبگیران


کاین چنین،دلگیر و بارانی ست


پاره اندوه کدامین یار زندانی است
محمدرضا شفیعی کدکنی


برچسب ها: باران، شفیعی کدکنی،
[ یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ] [ 20:40 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

نیمی آتشم،نیمی باران
اندوه ها در من شعله ور استو ابرها در من در حال بارشنیمی آتشمنیمی باراناما بارانم آتشم را خاموش نمی کند

رسول یونانبرچسب ها: باران،
[ یکشنبه 24 بهمن 1395 ] [ 21:05 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هوای زمستانی شهر
باران که ببارد،چتر بهانه ای می شود برای با هم بودن.

اما باید کسی باشد که تو را عاشقانه زیر باران تا انتها

همراهی کند.وقتی که بند بند وجودت از سرمای این

روزگار بلرزد،تو را یک فنجان چای گرم مهمان خود کند.

هر سخنش عطر محبت و دوستی با خود داشته باشد.

گرمای واژگانش تسلی بخش روح خسته ات باشد.

کسی که وجودش میان این همه بی مهری ها و

کم لطفی ها غنیمت است.

خدایا،چقدر هوای این شهر سرد و زمستانی است...
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، عشق، باران،
[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] [ 15:09 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قاب خیس پنجره
می توان در قاب خیس پنجرهچک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر رادر بلور قطره ها بر شیشه دید


برچسب ها: باران، دلتنگی،
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 19:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بغض های فروخورده
هیچ می دانیاین باران سیل آساکه تمام شهر را زیر آب بردهبغضهای فروخورده ی من است
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،
[ جمعه 28 آبان 1395 ] [ 18:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ترانه ی باران
در یک صبح سرد پاییزینگاه گرم خورشیدنظاره گر کودکی بودکه زیر سایبانی از ابر سپیدترانه ی باران را زمزمه می کرد
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،
[ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ 18:41 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هوای چشمانم
زودتر از هوای پاییزی آمده استچه زیبا کرده هوای چشمانم راباران این طرف پنجره

برچسب ها: باران، پاییز،
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 00:29 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ارزش قطره های باران
ارزش قطره های باران را گلهای تشنه می دانندقدر دوستان خوب را دلهای تنگ

برچسب ها: باران، چملات قصار،
[ سه شنبه 26 مرداد 1395 ] [ 19:33 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

باران نام دیگر تو بود
باران نام دیگر تو بود
به شهر که می آمدیهوا،از بوی خوش پر میشدخیابانها،از ازدحام نگاه ها و ماشین ها

برچسب ها: باران،
[ دوشنبه 28 تیر 1395 ] [ 22:10 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیر باران گریه کردم
وقتی دلم گرفت...زیر باران گریه گردموقتی اشک هایم میان قطره های باران گم شدندتازه فهمیدم غم من چقدر کوچک است و غم آسمان چقدر بزرگ

برچسب ها: باران، اشک،
[ شنبه 4 اردیبهشت 1395 ] [ 20:44 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دارد باران می بارد

       


دلتنگی هایم را نشاندم روی دوش بادبادک


و فرستادمشان به آسمان...


دارد باران می باردبرچسب ها: دلتنگی، باران،
[ دوشنبه 9 فروردین 1395 ] [ 18:58 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]