تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر جملات قصارموسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرارآمیز

خاطره های فراموش شده ی دورترین روزهای زندگی را

در قلب ها بیدار می کند
چارلز داروین

برچسب ها: جملات قصار،  

تاریخ : دوشنبه 13 اسفند 1397 | 16:35 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات


چه شریف است دل اندوهگینی که اندوهش


او را از همراهی با ترانه ی دل های شاد باز نمی دارد

جبران خلیل جبران

برچسب ها: جملات قصار، جبران خلیل جبران،  

تاریخ : جمعه 11 اسفند 1396 | 00:19 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
هنگامی که خداوند مرا همچون سنگ ریزه ای در این دریاچه ی عجیب

انداخت،آرامش آن را برهم زد و بر سطح آن دایره هایی نامحدود پدید آوردم

ولی هنگامی که به اعماق آن رسیدم،مانند آن آرام شدم.
جبران خلیل جبران

برچسب ها: جملات قصار، خدا، جبران خلیل جبران،  

تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 | 07:30 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
آن کس که لطف بهار می خواهدباید دشواری زمستان را تحمل کند

ژان ژاک روسو

برچسب ها: جملات قصار، زمستان،  

تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395 | 14:12 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
زیبایی در قلب عاشق بیشتر می درخشداز آنچه در چشمان زیبایی وجود دارد

جبران خلیل جبران

برچسب ها: جملات قصار، زیبایی، عشق، جبران خلیل جبران،  

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 13:42 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتدر عالم دو چیز از همه زیباتر است :آسمانی پرستاره و وجدانی آسودهایمانوئل کانت

برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،  

تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395 | 20:30 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
کسی که رنگ پریدگی پاییز را درک کرده باشدبه نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد سپرد

برچسب ها: پاییز، جملات قصار،  

تاریخ : جمعه 19 آذر 1395 | 22:50 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتتنها یک پرنده ی کوچک که زیر برگها نغمه سرایی می کندبرای اثبات خدا کافی است
ویکتور هوگو

برچسب ها: خدا، جملات قصار،  

تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 01:37 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتبه درخت نگاه کنقبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کندریشه هایش تاریکی را لمس کردهگاه برای رسیدن به نورباید از تاریکی ها گذر کرد
برچسب ها: زیبایی، جملات قصار،  

تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 20:53 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتهیچگاه از کسی که به شما اهمیت می دهد


و دلتنگتان می شود غفلت نکنید


شاید روزی از خواب بیدار شوید


و بفهمید هنگامی که به دنبال ستارگان بودید


ماه را از دست داده ایدبرچسب ها: جملات قصار، شبانه ها،  

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1395 | 22:30 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات


جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد
خوابمان می گیرددست اندازها نعمتندبرچسب ها: جملات قصار، زندگی،  

تاریخ : شنبه 21 فروردین 1395 | 19:56 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتزیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده نمی شودو نه حتی لمس می گرددبلکه آنها را باید تنها در دل احساس کرد
هلن کلر

برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،  

تاریخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 20:39 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتدر بدترین روزها امیدوار باشکه همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می باردبرچسب ها: جملات قصار، امید، زیبایی،  

تاریخ : جمعه 23 بهمن 1394 | 21:02 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
همه چیز بازیچه نیستاین را پروانه ای گفت که بالهایشدر دستان کودکی جا مانده بودبرچسب ها: جملات قصار،  

تاریخ : پنجشنبه 17 دی 1394 | 21:27 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات

برچسب ها: جملات قصار،  

تاریخ : یکشنبه 19 مهر 1394 | 18:40 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.