تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر جملات قصار

دل اندوهگینچه شریف است دل اندوهگینی که اندوهش


او را از همراهی با ترانه ی دل های شاد باز نمی دارد

جبران خلیل جبران


برچسب ها: جملات قصار، جبران خلیل جبران،
[ جمعه 11 اسفند 1396 ] [ 00:19 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

آرامش دریاچه

هنگامی که خداوند مرا همچون سنگ ریزه ای در این دریاچه ی عجیب

انداخت،آرامش آن را برهم زد و بر سطح آن دایره هایی نامحدود پدید آوردم

ولی هنگامی که به اعماق آن رسیدم،مانند آن آرام شدم.
جبران خلیل جبران


برچسب ها: جملات قصار، خدا، جبران خلیل جبران،
[ سه شنبه 10 مرداد 1396 ] [ 07:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

لطف بهار

آن کس که لطف بهار می خواهدباید دشواری زمستان را تحمل کند

ژان ژاک روسو


برچسب ها: جملات قصار، زمستان،
[ دوشنبه 9 اسفند 1395 ] [ 14:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قلب عاشق

زیبایی در قلب عاشق بیشتر می درخشداز آنچه در چشمان زیبایی وجود دارد

جبران خلیل جبران


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی، عشق، جبران خلیل جبران،
[ سه شنبه 19 بهمن 1395 ] [ 13:42 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیباتر از همه چیز
در عالم دو چیز از همه زیباتر است :آسمانی پرستاره و وجدانی آسودهایمانوئل کانت


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 20:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

رنگ پریدگی پاییز

کسی که رنگ پریدگی پاییز را درک کرده باشدبه نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد سپرد


برچسب ها: پاییز، جملات قصار،
[ جمعه 19 آذر 1395 ] [ 22:50 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پرنده
تنها یک پرنده ی کوچک که زیر برگها نغمه سرایی می کندبرای اثبات خدا کافی است
ویکتور هوگو


برچسب ها: خدا، جملات قصار،
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:37 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

گذر از تاریکی
به درخت نگاه کنقبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کندریشه هایش تاریکی را لمس کردهگاه برای رسیدن به نورباید از تاریکی ها گذر کرد

برچسب ها: زیبایی، جملات قصار،
[ پنجشنبه 21 مرداد 1395 ] [ 20:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ماه
هیچگاه از کسی که به شما اهمیت می دهد


و دلتنگتان می شود غفلت نکنید


شاید روزی از خواب بیدار شوید


و بفهمید هنگامی که به دنبال ستارگان بودید


ماه را از دست داده اید
برچسب ها: جملات قصار، شبانه ها،
[ سه شنبه 22 تیر 1395 ] [ 22:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

جاده زندگیجاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد
خوابمان می گیرددست اندازها نعمتند
برچسب ها: جملات قصار، زندگی،
[ شنبه 21 فروردین 1395 ] [ 19:56 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

احساس
زیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده نمی شودو نه حتی لمس می گرددبلکه آنها را باید تنها در دل احساس کرد
هلن کلر


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 20:39 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیباترین باران
در بدترین روزها امیدوار باشکه همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد
برچسب ها: جملات قصار، امید، زیبایی،
[ جمعه 23 بهمن 1394 ] [ 21:02 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بالهای پروانه

همه چیز بازیچه نیستاین را پروانه ای گفت که بالهایشدر دستان کودکی جا مانده بود
برچسب ها: جملات قصار،
[ پنجشنبه 17 دی 1394 ] [ 21:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

عبور از اقیانوس هابرچسب ها: جملات قصار،
[ یکشنبه 19 مهر 1394 ] [ 18:40 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خدا بیدار است

برای اندوه های بزرگ زندگی شهامت داشته باشو برای غصه های کوچک شکیباییدر این صورت اگر وظیفه ی روزانه ات را به انجام رساندیبرو آرام بخواب،خدا بیدار است

ویکتور هوگو


برچسب ها: خدا، امید، جملات قصار،
[ جمعه 10 مهر 1394 ] [ 21:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]