تبلیغات
پنجره ای رو به دریا - مطالب ابر دست نوشته هایم
من به چشم خود دیدمدخترک زمستان راکه پشت کوهی از برف خانه داشتماه در چشمانش می درخشیداما رفترفت و مرادر انتظار رویایی دیگرتنها گذاشت


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، رویا،

تاریخ : دوشنبه 30 اسفند 1395 | 02:33 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتبرفدرختانِ سرمازدهنفس های زمستانسرد و سنگیننبضِ زمین کُندتکه یخی روی آب سرگردانبرگِ خشکیده ایسرُ می خورد روی تنِ برف


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان،

تاریخ : پنجشنبه 19 اسفند 1395 | 12:27 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
چتر رنگین کمانی اش را باز کرد

قطرات باران یکی پس از دیگری بر زمین فرود می آمد

بی هدف در خیابان ها پرسه می زد

و به سوی مقصدی نامعلوم پیش می رفت
ادامه در لینک زیر


برچسب ها: دست نوشته هایم، داستان کوتاه، زندگی، خدا،
دنبالک ها: ادامه داستان،

تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395 | 21:53 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتمرا ببر به باغ اقاقی هابه دشت بلبل و شهر شقایق هامرا ببر به آنجا که دریا منتظر استتا بشویم غبار زدلتنگی ها


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،

تاریخ : جمعه 22 بهمن 1395 | 00:33 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
جایی که احساسات آدمی از شدت سرما قندیل بستهحتی ضد یخ هم تاثیری ندارد

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 01:24 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
شب
وقتی که شهردر محاصره ی تاریکی استبه مهتاب می سپارمآسمان را نور بپاشدتا راه خانه را گم نکنی


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،

تاریخ : شنبه 9 بهمن 1395 | 21:12 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتباران که ببارد،چتر بهانه ای می شود برای با هم بودن.

اما باید کسی باشد که تو را عاشقانه زیر باران تا انتها

همراهی کند.وقتی که بند بند وجودت از سرمای این

روزگار بلرزد،تو را یک فنجان چای گرم مهمان خود کند.

هر سخنش عطر محبت و دوستی با خود داشته باشد.

گرمای واژگانش تسلی بخش روح خسته ات باشد.

کسی که وجودش میان این همه بی مهری ها و

کم لطفی ها غنیمت است.

خدایا،چقدر هوای این شهر سرد و زمستانی است...
برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، عشق، باران،

تاریخ : پنجشنبه 30 دی 1395 | 16:09 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
این غروب حزینهجرت پرستوهادسته دستهدر آسمان سرخ رنگساحل،آرام و بی صدامن و حسرتدیدار دوباره ی یارموسیقی تلخ سکوتهمچنان در تکرار


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، دلتنگی،

تاریخ : پنجشنبه 16 دی 1395 | 18:26 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتصبر کنتا طلوع زمستانراه زیادی نیستبگذار تنور شعرهایم را روشن کنممبادا واژه ها قندیل ببندد


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان،

تاریخ : یکشنبه 28 آذر 1395 | 03:00 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتدو تا اسپرسو سفارش دادم.فنجان قهوه را با اکراه برداشت

و تا آخر سرکشید.تلخ بود،مثل داستان زندگی اش.مرجان تنها

بیست سال سن داشت.اما چهره ی شکسته اش سن و سالش را

بیشتر نشان می داد.برای فرار از اوضاع نابسامان زندگی به

اولین خواستگار پاسخ مثبت داده بود.ادامه در لینک زیر

برچسب ها: دست نوشته هایم، داستان کوتاه،
دنبالک ها: ادامه داستان،

تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1395 | 19:33 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتپشت حصار تنهایی امپیچکی روییدهیادگاری از دوستبرای سال های دلتنگی

برچسب ها: دست نوشته هایم، تنهایی، دلتنگی،

تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 22:14 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتسقف آرزوهایمترک برداشته و چکه می کندعایقی از جنس امید می خواهم

برچسب ها: دست نوشته هایم، آرزو،

تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1395 | 01:13 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتهیچ می دانیاین باران سیل آساکه تمام شهر را زیر آب بردهبغضهای فروخورده ی من است

برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،

تاریخ : جمعه 28 آبان 1395 | 19:12 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
سالهاست که عکس تو راگوشه ی خالی دلم قاب کرده امو تا ابد دلتنگ دیدار توام

برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،

تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395 | 23:09 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظراتچه زیباست دنیااگراز دریچه ی نگاه تو دیده شود

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : شنبه 8 آبان 1395 | 22:49 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3