تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر دست نوشته هایم

یادگاری از دوست




پشت حصار تنهایی ام



پیچکی روییده



یادگاری از دوست



برای سال های دلتنگی




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، تنهایی، دلتنگی،
[ سه شنبه 16 آذر 1395 ] [ 21:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سقف آرزوها




سقف آرزوهایم



ترک برداشته 



و چکه می کند



عایقی از جنس امید می خواهم




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، آرزو،
[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] [ 00:13 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بغض های فروخورده




هیچ می دانی



این باران سیل آسا



که تمام شهر را زیر آب برده



بغضهای فروخورده ی من است




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،
[ جمعه 28 آبان 1395 ] [ 18:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قاب عکس





سالهاست که عکس تو را



گوشه ی خالی دلم قاب کرده ام



و تا ابد دلتنگ دیدار توام




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ دوشنبه 17 آبان 1395 ] [ 22:09 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

چه زیباست دنیا




چه زیباست دنیا



اگر



از دریچه ی نگاه تو دیده شود





فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 21:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ترانه ی باران




در یک صبح سرد پاییزی



نگاه گرم خورشید



نظاره گر کودکی بود



که زیر سایبانی از ابر سپید



ترانه ی باران را زمزمه می کرد




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، باران،
[ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ 18:41 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مهر




یک لیوان چای داغ می خواهم



و کمی مهر



که در این روزهای سرد دلم را گرم کند




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 17:11 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کمی دیرتر




امسال هم پاییز کمی دیرتر خودنمایی می کند



اینجا درختان هنوز به سرما عادت نکرده اند



دیری است که زمین رنگ باران به خود ندیده



تابستان مدتی ماندگار خواهد بود




فاطمه حیدری (رضوان)




برچسب ها: دست نوشته هایم، پاییز،
[ سه شنبه 23 شهریور 1395 ] [ 22:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

آسمان دلتنگی




تقویم خاطرات را دستان باد ورق می زند



از میان ابرها لایه ای نور بر فراز دریا می تابد



و شعاع آن تا عمق آسمان دلتنگی ام نفوذ می کند




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ جمعه 5 شهریور 1395 ] [ 19:15 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ساحل چشمانت




در ساحل چشمانت



دریا موج می زند



شب



در نگاهت پیداست




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ یکشنبه 24 مرداد 1395 ] [ 23:55 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

محفل شبانه




امشب در محفلی شبانه همنشین ستارگان شده ام


 
دریا عجیب آرام است و ماهیان در خوابی عمیق



ماه از پشت تکه ابر نقره ای با من سخن می گوید



آلاچیقی از گلهای شب بو ساخته ام



شمع روشن کرده ام



شمع هایی به رنگ نیلی آسمان




فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،
[ شنبه 16 مرداد 1395 ] [ 00:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تک درخت خاطرات




در آن سوی دشت ها



تک درخت خاطراتم را می جویم




تا لحظاتی را با یاد زیبای تو سر کنم




فاطمه حیدری (رضوان)



برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ چهارشنبه 9 تیر 1395 ] [ 22:13 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تابلوی زندگی




می توان تابلوی زندگی را طور دیگری کشید



و نقشی زیبا به یادگار گذاشت





فاطمه حیدری (رضوان)



برچسب ها: دست نوشته هایم، زندگی، زیبایی،
[ چهارشنبه 23 دی 1394 ] [ 19:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

حال عجیبی است...





حال عجیبی است



گویی از بند این جهان رها شده ام



پیش روی چشمانم



سرزمینی است زیبا،بی انتها



باید بروم



تا آغوش گرم خدا راهی نمانده




فاطمه حیدری (رضوان)



برچسب ها: دست نوشته هایم، خدا، ملکوت،
[ یکشنبه 29 آذر 1394 ] [ 17:44 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب





غروب است و خورشید



در انتظار ماه کم کم به خوابی عمیق فرو می رود



آن طرف تر کبوتری شکسته بال 



بر شاخه ی عریان درختی نشسته



و در حسرت پرواز است 




فاطمه حیدری (رضوان)



برچسب ها: زمستان، غروب، دست نوشته هایم،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 00:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]