تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر دلتنگی

دیوار بلند تاریخدیوار بلند تاریخ فرو می ریزدآدم از درخت ممنوع می چیندو من سقوط می کنم بر زمینی ترین نقطه ی آفرینشهمین طور که گیج این سقوطم بلند می شومدلتنگم به تلخی یک بغض
اکرم اسماعیلی پور (محدثه)

از مجموعه شعر چقدر با تو خوبم


برچسب ها: دلتنگی،
[ دوشنبه 27 فروردین 1397 ] [ 21:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شعرهای نیمه تمام
دفترچه یادداشت را ورق می زنمشعرهایم نیمه تمام ماندهواژه ها ته کشیده اندگویی دیگر مجالی برای رفع دلتنگی نیست

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ پنجشنبه 5 بهمن 1396 ] [ 08:16 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مرا ببر
مرا ببر به باغ اقاقی هابه دشت بلبل و شهر شقایق هامرا ببر به آنجا که دریا منتظر استتا بشویم غبار زدلتنگی ها
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] [ 23:33 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

موسیقی تلخ سکوت

این غروب حزینهجرت پرستوهادسته دستهدر آسمان سرخ رنگساحل،آرام و بی صدامن و حسرتدیدار دوباره ی یارموسیقی تلخ سکوتهمچنان در تکرار
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، دلتنگی،
[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 17:26 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

یادگاری از دوست
پشت حصار تنهایی امپیچکی روییدهیادگاری از دوستبرای سال های دلتنگی
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، تنهایی، دلتنگی،
[ سه شنبه 16 آذر 1395 ] [ 21:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قاب خیس پنجره
می توان در قاب خیس پنجرهچک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر رادر بلور قطره ها بر شیشه دید


برچسب ها: باران، دلتنگی،
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 19:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ما دو تن مغرور
ما دو تن مغرورهر دو از هم دوروای در من تاب دوری نیستای خیالت خاطر من را نوازش باربیش از این در من صبوری نیستبی تو من تنهای تنهایممن به دیدار تو می آیم
حمید مصدق


برچسب ها: تنهایی، دلتنگی، حمید مصدق،
[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] [ 16:02 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قاب عکس

سالهاست که عکس تو راگوشه ی خالی دلم قاب کرده امو تا ابد دلتنگ دیدار توام
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ دوشنبه 17 آبان 1395 ] [ 22:09 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

آسمان دلتنگی
تقویم خاطرات را دستان باد ورق می زنداز میان ابرها لایه ای نور بر فراز دریا می تابدو شعاع آن تا عمق آسمان دلتنگی ام نفوذ می کند
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، دلتنگی،
[ جمعه 5 شهریور 1395 ] [ 19:15 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قطار می رود...
قطار می رودتو می رویتمام ایستگاه می رود
ادامه مطلب
برچسب ها: انتظار، دلتنگی، قیصر امین پور،
[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 18:17 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دارد باران می بارد

       


دلتنگی هایم را نشاندم روی دوش بادبادک


و فرستادمشان به آسمان...


دارد باران می باردبرچسب ها: دلتنگی، باران،
[ دوشنبه 9 فروردین 1395 ] [ 18:58 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مرگ قطره ها
محض خاطر آن همه دیروزکمی بمان زود نروببین گونه هایم را،خیس استانگار باران می باردقطره ها را بنگرچه زود می میرندوقتی از هم دورند

پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: شعر هایکو، دلتنگی،
[ سه شنبه 11 اسفند 1394 ] [ 23:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دلتنگی منبرچسب ها: دلتنگی، شبانه ها،
[ چهارشنبه 5 اسفند 1394 ] [ 21:36 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هزار درد نگفته،هزار شعربرچسب ها: دلتنگی،
[ دوشنبه 21 دی 1394 ] [ 18:56 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]