تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر زمستان

در انتظار رویایی دیگر

من به چشم خود دیدمدخترک زمستان راکه پشت کوهی از برف خانه داشتماه در چشمانش می درخشیداما رفترفت و مرادر انتظار رویایی دیگرتنها گذاشتفاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، رویا،
[ دوشنبه 30 اسفند 1395 ] [ 01:33 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

نفس سرد زمستان
برفدرختانِ سرمازدهنفس های زمستانسرد و سنگیننبضِ زمین کُندتکه یخی روی آب سرگردانبرگِ خشکیده ایسرُ می خورد روی تنِ برف
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان،
[ پنجشنبه 19 اسفند 1395 ] [ 11:27 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

لطف بهار

آن کس که لطف بهار می خواهدباید دشواری زمستان را تحمل کند

ژان ژاک روسو


برچسب ها: جملات قصار، زمستان،
[ دوشنبه 9 اسفند 1395 ] [ 14:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

برف

برف
پر از حرف های یخ زده
در گلوی آسمان است


برچسب ها: زمستان،
[ یکشنبه 3 بهمن 1395 ] [ 10:38 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

هوای زمستانی شهر
باران که ببارد،چتر بهانه ای می شود برای با هم بودن.

اما باید کسی باشد که تو را عاشقانه زیر باران تا انتها

همراهی کند.وقتی که بند بند وجودت از سرمای این

روزگار بلرزد،تو را یک فنجان چای گرم مهمان خود کند.

هر سخنش عطر محبت و دوستی با خود داشته باشد.

گرمای واژگانش تسلی بخش روح خسته ات باشد.

کسی که وجودش میان این همه بی مهری ها و

کم لطفی ها غنیمت است.

خدایا،چقدر هوای این شهر سرد و زمستانی است...
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان، عشق، باران،
[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] [ 15:09 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تا طلوع زمستان
صبر کنتا طلوع زمستانراه زیادی نیستبگذار تنور شعرهایم را روشن کنممبادا واژه ها قندیل ببندد
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، زمستان،
[ یکشنبه 28 آذر 1395 ] [ 02:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خدا زیباست...برچسب ها: خدا، زمستان، زیبایی،
[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 19:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

در انتهای کوچه خیال
امشب...در سفیدی برفهای زمستاندر انتهای کوچه ی خیالاندکی تامل کنبارش مهر را تماشا کنو ببین زندگی اینجاست
برچسب ها: زندگی، زمستان، مهربانی،
[ دوشنبه 19 بهمن 1394 ] [ 19:47 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سرمای انسان هابرچسب ها: زمستان،
[ پنجشنبه 3 دی 1394 ] [ 22:32 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب

غروب است و خورشیددر انتظار ماه کم کم به خوابی عمیق فرو می رودآن طرف تر کبوتری شکسته بال بر شاخه ی عریان درختی نشستهو در حسرت پرواز است 
فاطمه حیدری (رضوان)برچسب ها: زمستان، غروب، دست نوشته هایم،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 00:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

به همان خونسردی
آدم ها به همان خونسردی که آمده اندچمدانشان را می بندند و ناپدید می شوندیکی در مه،یکی در غباریکی در باران،یکی در بادو بی رحم ترینشان در برف
برچسب ها: زمستان،
[ دوشنبه 13 مهر 1394 ] [ 20:51 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]