تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر زیبایی

سکوت نهفته

نور پهنای صورتم را نوازش می دهد


و رقص قاصدک ها را در باد تلالو می بخشد


سکوتی در زیبایی این صدا و تصویر نهفته است


که نفس ها را در سینه حبس می کند


تا زندگی را زیباتر ببینم


با رویای شیرین و آسمان پرستاره

برچسب ها: شبانه ها، رویا، زیبایی، زندگی،
[ پنجشنبه 5 مرداد 1396 ] [ 23:04 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

قلب عاشق

زیبایی در قلب عاشق بیشتر می درخشداز آنچه در چشمان زیبایی وجود دارد

جبران خلیل جبران


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی، عشق، جبران خلیل جبران،
[ سه شنبه 19 بهمن 1395 ] [ 13:42 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیباتر از همه چیز
در عالم دو چیز از همه زیباتر است :آسمانی پرستاره و وجدانی آسودهایمانوئل کانت


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 20:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

گذر از تاریکی
به درخت نگاه کنقبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کندریشه هایش تاریکی را لمس کردهگاه برای رسیدن به نورباید از تاریکی ها گذر کرد

برچسب ها: زیبایی، جملات قصار،
[ پنجشنبه 21 مرداد 1395 ] [ 20:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خدا زیباست...برچسب ها: خدا، زمستان، زیبایی،
[ شنبه 15 اسفند 1394 ] [ 19:07 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

احساس
زیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده نمی شودو نه حتی لمس می گرددبلکه آنها را باید تنها در دل احساس کرد
هلن کلر


برچسب ها: جملات قصار، زیبایی،
[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 20:39 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

زیباترین باران
در بدترین روزها امیدوار باشکه همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد
برچسب ها: جملات قصار، امید، زیبایی،
[ جمعه 23 بهمن 1394 ] [ 21:02 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

تابلوی زندگی
می توان تابلوی زندگی را طور دیگری کشیدو نقشی زیبا به یادگار گذاشت

فاطمه حیدری (رضوان)برچسب ها: دست نوشته هایم، زندگی، زیبایی،
[ چهارشنبه 23 دی 1394 ] [ 19:00 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

لطافت لبخند شکوفه


چه زیباست اگر لطافت لبخند شکوفه رالطف آن خدایی بدانیم که هنوز از انسان ناامید نیست
برچسب ها: خدا، امید، جملات قصار، زیبایی،
[ شنبه 13 تیر 1394 ] [ 23:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]