دریایی

باید از عادت صحرا بگریزم،بایدصحن خاکستری صبحفضایی است به دروازه ی نوروطن من دریاستوای،وا فریادا !روزگاری است که هم صحبت با خاکم مندرک این لحظه مرا می شکند
سلمان هراتی


برچسب ها: سلمان هراتی،
[ دوشنبه 6 مهر 1394 ] [ 20:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]