تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر سید علی صالحی

کوچه ی خلوتی می خواهم

همگان به جست و جوی خانه می گردندمن کوچه ی خلوتی را می خواهمبی انتها برای رفتنبی واژه برای سرودنو آسمانی برای پرواز کردنعاشقانه اوج گرفتنرها شدن
سید علی صالحی


برچسب ها: عشق، سید علی صالحی،
[ دوشنبه 4 بهمن 1395 ] [ 21:46 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خواب عطر انار
می گویند پروانه ی خیسیکه زیر بوته ی باد مرده بوددیگر خواب عطر انارو شکوفه ی نرگس نخواهد دیدباورش دشوار است

سید علی صالحی


برچسب ها: سید علی صالحی،
[ چهارشنبه 19 آبان 1395 ] [ 16:40 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]