تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر شبانه ها

شبی جامانده در من
از تو
شبی جامانده در من
که هرگز صبح نخواهد شد

عباس حسین نژاد


برچسب ها: شبانه ها،
[ شنبه 15 آبان 1395 ] [ 22:34 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شمع دل سوخته
منم و شمع دل سوخته،یا رب مددی


که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت


شعرم از ناله ی عشاق غم انگیزتر است


داد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفتهوشنگ ابتهاج


برچسب ها: شبانه ها، هوشنگ ابتهاج،
[ شنبه 20 شهریور 1395 ] [ 20:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

من عاقبت از اینجا خواهم رفت
من عاقبت از اینجا خواهم رفتپروانه ای که با شب می رفتاین فال را برای دلم دید
ادامه مطلب
برچسب ها: شبانه ها، شفیعی کدکنی،
[ شنبه 30 مرداد 1395 ] [ 21:35 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

محفل شبانه
امشب در محفلی شبانه همنشین ستارگان شده ام


 
دریا عجیب آرام است و ماهیان در خوابی عمیقماه از پشت تکه ابر نقره ای با من سخن می گویدآلاچیقی از گلهای شب بو ساخته امشمع روشن کرده امشمع هایی به رنگ نیلی آسمان
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شبانه ها،
[ شنبه 16 مرداد 1395 ] [ 00:48 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

ماه
هیچگاه از کسی که به شما اهمیت می دهد


و دلتنگتان می شود غفلت نکنید


شاید روزی از خواب بیدار شوید


و بفهمید هنگامی که به دنبال ستارگان بودید


ماه را از دست داده اید
برچسب ها: جملات قصار، شبانه ها،
[ سه شنبه 22 تیر 1395 ] [ 22:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

نهایت شب
من از نهایت شب حرف می زنم


و از نهایت تاریکی


اگر به خانه ی من آمدی


برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه


که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم


برچسب ها: شبانه ها، خوشبختی،
[ پنجشنبه 10 تیر 1395 ] [ 23:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

دلتنگی منبرچسب ها: دلتنگی، شبانه ها،
[ چهارشنبه 5 اسفند 1394 ] [ 21:36 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

سزاوار همنشینیبرچسب ها: شبانه ها، جملات قصار،
[ چهارشنبه 25 شهریور 1394 ] [ 19:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

آوار رنگ
هیچ وقتهیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شدامشب دلی کشیدمشبیه نیمه سیبیکه به خاطر لرزش دستانمدر زیر آواری از رنگها ناپدید ماند

حسین پناهی


برچسب ها: شبانه ها،
[ شنبه 14 شهریور 1394 ] [ 22:45 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

اوج آسمان هابرچسب ها: خدا، شبانه ها، ملکوت،
[ یکشنبه 18 مرداد 1394 ] [ 23:03 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کوچه های تاریک
چراغ ها را خاموش می کنم


خاطراتت به خانه برمی گردند


و بعد به این فکر می کنم


که چرا با ستاره ها


تنها کوچه های تاریک را می توان قدم زد
حسین غلامی خواه


برچسب ها: شعر هایکو، شبانه ها،
[ دوشنبه 5 مرداد 1394 ] [ 20:29 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شبانگاهان

شبانگاهان بیداریمیان جنبش احساسخیالم می کشد سوییشبیه مد رویاها

برچسب ها: شبانه ها،
[ دوشنبه 8 تیر 1394 ] [ 21:55 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]