تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر شعر هایکو

روشنایی دریا

ابرهای نقره فامخاموشی جنگلروشنایی دریا


**************

سپیدی و سیاهیطنین موسیقی شببغض آسمان سنگین

فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، شعر هایکو، شبانه ها،
[ یکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 23:53 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

موسیقی ظهور تو

با عینک هم


خیال تو را


تار می بینم


گویی فصل موسیقی ظهور تو


آغاز شده است
کیکاووس یاکیده

از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروشبرچسب ها: شعر هایکو،
[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 22:18 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

بنفشه های خشکیده
تنها در خانه می مانمو به تنهایی بنفشه های خشکیدهو عمر باقی مانده فکر می کنمگلدان در شب پنهان می شود
شهاب لواسانی


برچسب ها: شبانه ها، تنهایی، شعر هایکو،
[ سه شنبه 2 آذر 1395 ] [ 23:59 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

خوشبختی
پرنده ی کوچک منخوشبختی همین نزدیکی ستوقتی انگشتانم رابا گرفتن دانه ای از مننوازش میکنی
از مجموعه شعر ردپایی رفته از یاد

سروده ی امیر زندی


برچسب ها: شعر هایکو، خوشبختی،
[ یکشنبه 20 تیر 1395 ] [ 23:52 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کودکیکاش مانند کودکی 


از سقف اتاق مادربزرگ


دوچرخه ای چکه می کرد


تا باقی عمر را 


همچون کودکی روی آن سپری کنم
کیکاووس یاکیده

از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروش


برچسب ها: شعر هایکو،
[ دوشنبه 16 فروردین 1395 ] [ 22:32 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

مرگ قطره ها
محض خاطر آن همه دیروزکمی بمان زود نروببین گونه هایم را،خیس استانگار باران می باردقطره ها را بنگرچه زود می میرندوقتی از هم دورند

پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: شعر هایکو، دلتنگی،
[ سه شنبه 11 اسفند 1394 ] [ 23:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پرواز خواهم آموخت

آن دمکه دریا و آسمان گم شودپرواز خواهم آموختپیش از آنکه چشمان تودوباره باز شود

کیکاووس یاکیده

از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروش


برچسب ها: شعر هایکو،
[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 18:23 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

موج تنهایی

تنها نیستم


شلوغ شلوغ است اطرافم


اطرافم تنهایی موج می زند


و لیکن به ساحل نمی رسم
پریسا فوجی

از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند


برچسب ها: تنهایی، شعر هایکو،
[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 23:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

کوچه های تاریک
چراغ ها را خاموش می کنم


خاطراتت به خانه برمی گردند


و بعد به این فکر می کنم


که چرا با ستاره ها


تنها کوچه های تاریک را می توان قدم زد
حسین غلامی خواه


برچسب ها: شعر هایکو، شبانه ها،
[ دوشنبه 5 مرداد 1394 ] [ 20:29 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]